Liên hệ

bb.q Chicken Premium

Địa chỉ:

85 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

086 622 1212

Email:

bbqchickenhochiminh@gmail.com